آقای سین

مختصری از احوالات آقای سین...

آقای سین

مختصری از احوالات آقای سین...

این جا یک عدد آقای سین خاطرات خود را ثبت می کند...
آقای سین

الا یــا ایـــــــــها الساقی
ادر کاســــــا و نـــــــاولها
که عشق آسان نمود اول
ولـی افـــــتاد مشکل ها

پیام های کوتاه
  • ۲۵ خرداد ۹۶ , ۲۲:۳۲
    علی